Chó Labrador được biết đến với tính cách thân thiện và hướng ngoại, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các gia đình có trẻ em. Chúng cũng thông minh và dễ huấn luyện, điều này khiến chúng trở thành ứng cử viên sáng giá cho công việc tìm kiếm và cứu hộ, trị liệu và dịch vụ.

PetFAQTag: Labrador Dog

Sort by:AllOpenAnsweredViewsAnswersVotes
Answered isaias.tomasino.2d 11 months ago
46 views2 answers0 votes
Answered douet.pascal 11 months ago
37 views2 answers0 votes
Answered bonniewerner 10 months ago
40 views2 answers0 votes
Answered wifgeato 11 months ago
159 views2 answers0 votes
Answered x-creation.com 11 months ago
61 views2 answers0 votes
Answered shakhbanrut7s-9942 11 months ago
67 views2 answers0 votes
Answered jacquelyn_herington 11 months ago
65 views2 answers0 votes
Answered shag677 11 months ago
60 views2 answers0 votes