Chó Labrador được biết đến với tính cách thân thiện và hướng ngoại, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các gia đình có trẻ em. Chúng cũng thông minh và dễ huấn luyện, điều này khiến chúng trở thành ứng cử viên sáng giá cho công việc tìm kiếm và cứu hộ, trị liệu và dịch vụ.

PetFAQTag: Labrador Dog

Sort by:AllOpenAnsweredViewsAnswersVotes
Answered isaias.tomasino.2d 1 year ago
58 views1 answers0 votes
Answered douet.pascal 1 year ago
50 views1 answers0 votes
Answered bonniewerner 1 year ago
52 views1 answers0 votes
Answered wifgeato 1 year ago
184 views1 answers0 votes
Answered x-creation.com 1 year ago
70 views1 answers0 votes
Answered shakhbanrut7s-9942 1 year ago
81 views1 answers0 votes
Answered jacquelyn_herington 1 year ago
85 views1 answers0 votes
Answered shag677 1 year ago
71 views1 answers0 votes